Menu

Stambyten

Om du planerar att renovera dina våtutrymmen, glöm inte att samtidigt se över dina stammar. I äldre fastigheter är ofta rörsystemen gamla och kräver underhåll, och det är svårt att veta hur länge de håller. Vid ett stambyte byter vi alla rör för varm-, kall- och spillvatten. Rören byts ända från källaren fram till blandaren i ditt badrum eller i din tvättstuga. I villor byter vi alla rör ända ut till gatan.

Vi åtar oss arbeten i både enfamiljs- och flerfamiljshus där vi erbjuder en effektiv helhetslösning innefattande alla hantverkare som behövs. Givetvis arbetar vi enligt gällande branschregler och har alla behörigheter som krävs.

 

Vill du veta mer?
Tveka inte att kontakta oss. Vi besvarar mer än gärna dina frågor eller lyssnar till dina önskemål!